Naar boven

21.09.2020

DMK Group start met model met vaste prijzen

Prijsafdekking voor melkvolume van de melkveehouders biedt planningszekerheid
Bremen, 21 september 2020.
Na afloop van een pilotproject voor afdekking van de melkprijs introduceert de grootste zuivelcoöperatie van Duitsland met "fixed price" nu een model van prijsafdekking voor haar leden. Vanaf november kunnen melkveehouders een deel van hun melkvolume tegen vaste prijzen afdekken en zo extra planningszekerheid voor hun bedrijven krijgen. Nu geeft de DMK Group een eerste overzicht van de randvoorwaarden voor dit nieuwe model met vaste prijzen.

De volatiliteit van de prijzen voor rauwe melk in Europa is in de afgelopen decade duidelijk gestegen, marktontwikkelingen zijn veel moeilijker te voorspellen. Deze ontwikkeling van de melkmarkt zorgt voor liquiditeitsrisico's bij de melkveehouders, die zowel een risicobeperking als meer voorspelbaarheid en een liquiditeitsgarantie in het bedrijf nodig hebben. De mogelijkheden van een prijsafdekking in tijden van volatiele markten waren tot nu toe beperkt voor de grondstof melk. Tegen deze achtergrond heeft DMK eG medio 2019 al een pilotproject opgestart met 26 bedrijven om het model van prijsafdekking in de praktijk nauwkeurig door te lichten. „We konden met onze testbedrijven belangrijke ervaringen opdoen en het systeem dusdanig organiseren dat het zo eenvoudig mogelijk te gebruiken is”, benadrukt Dr. Klaus A. Hein, directeur van Deutsches Milchkontor eG. „Dankzij de positieve feedback kunnen we nu de volgende stap zetten en het systeem openstellen voor geïnteresseerde melkveehouders binnen DMK eG." Vanaf eind september kunnen melkveehouders van DMK zich registreren voor "fixed price". Het DMK-model "fixed price" bestaat uit vijf stappen: Eerst berekent de DMK Group op basis van de beursmelkwaarden vaste prijzen voor respectievelijk 12 maanden. De melkveehouder kan dan beslissen of en welke volumes hij tegen de geldende vaste prijs aanbiedt. Maximaal 30 procent van het gemiddelde maandelijkse melkvolume kan worden afgedekt. DMK dekt dan, voor zover mogelijk, de vaste prijsaanbieding af in het kader van termijngoederentransacties. De melkveehouder levert zijn melk en ontvangt bij de afrekening van de melkprijs de vaste prijs voor zijn bevestigd volume. DMK liquideert tegelijkertijd de afdekkingstransacties. 

Verlichting voor de melkveehouders
De handel in melkproducten op goederentermijnbeurzen is momenteel nog jong en heeft nog uitbreidingspotentieel. Daarom heeft de DMK Group hierbij nauw samengewerkt met ervaren deskundigen en de beurs om stabiele prijzen voor de leden van de coöperatie te verkrijgen. De melkveehouder moet in dit geval niet zelf op de beurs handelen, maar de DMK Group houdt zich bezig met de afdekking van de vaste prijzen die voor het betreffende volume de DMK-basisprijs vervangen. "Het systeem moet de melkveehouder ontlasten en de liquiditeitsrisico's verlagen. Daarom wordt de vaste prijsafdekking dusdanig geregeld dat er, in tegenstelling tot het direct handelen van de melkveehouder op de beurs, geen liquiditeitsbelasting na een uitgevoerde afdekking bestaat. We hebben een eenvoudig en transparant afdekkingsmodel gecreëerd waarbij de melkveehouder een daadwerkelijke vaste prijs ontvangt”, legt Thomas Stürtz uit, zelf melkveehouder en voorzitter van de raad van bestuur van de coöperatie. „We hebben in de pilotfase ook vastgesteld dat de melkveehouders door de handelsdatums beter inzicht hebben gekregen in de ontwikkeling van de markten. Bovendien werden de flexibiliteit en beslissingsvrijheid positief ontvangen.”